Naar boven

Magimix Najaarsacties met gratis accessoires

De Magimix najaarsacties zijn weer gestart! Koop je tussen 25 oktober 2019 en 26 januari 2020 een Foodprocessor of Power Blender bij ons dan ontvang je een gratis accessoire(s) na registratie op www.magimix-acties.nl

ACTIEVOORWAARDEN
•  Dit aanbod is geldig bij iedere aankoop van een Foodprocessor 4200 XL, 5200 Xl, Premium of een  Power Blender tussen 25 oktober 2019 t/m 26 januari 2020 bij alle deelnemende Magimixverkooppunten in Nederland. Grossiers en horeca verkooppunten uitgesloten. Geels Woonwarenhuis is daar één van. 
•  Om de mini-kom te ontvangen moet u zich binnen 4 weken registreren op de website www.magimix-acties.nl. Vul uw gegevens in. Vervolgens kunt u kiezen om de aankoopbon per post op te sturen, of digitaal te uploaden. Het serienummer dient u handmatig online in te vullen. U vindt deze aan de onderkant van de machine.
•  Wanneer u alle gegevens heeft geüpload of verstuurd, ontvangt u een bevestiging dat de registratie akkoord is. Hierna ontvangt u binnen 4 weken uw gratis accessoire.
•  Het aanbod beperkt zich voor eenzelfde product tot één deelname per huishouden (zelfde naam, zelfde adres).
•  leder verzoek dat na de uiterste datum is geregistreerd of waarbij het vereiste aankoopbewijs en serienummer niet zijn geüpload of verstuurd, wordt als ongeldig beschouwd en niet in behandeling genomen. Ook kassabonnen zonder datum zijn ongeldig.
•  Druk- en typefouten voorbehouden.
•  Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.
•  Magimix behoudt zich het recht om de actie op elk moment stop te zetten of te wijzigen, zonder schriftelijke opgave.
 
Magimix is niet aansprakelijk voor enige vertraging of verhindering in de uitvoering van deze actie welke buiten haar macht ligt. Nog geen 18? Vraag dan uw ouder of wettelijke vertegenwoordiger om uw registratie te voltooien. Wij adviseren u de originele aankoopbewijzen te bewaren voor garantiedoeleinden. Magimix verschaft iedereen conform de Nederlandse privacy wetgeving op het eerste verzoek inzage in de door Magimix geregistreerde gegevens. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Voor welke actie ga jij?